7 listopada 2016

Wykład Tomasza Rakowskiego

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wykład "Etnografia twórcza i otwierająca, eksperyment artystyczny, współdziałanie. Nowe pola poznania w antropologii i humanistyce", który wygłosi dr Tomasz Rakowski (IEiAK UW), autor nagrodzonej książki „Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego” (2009).

Wykład odbędzie się w ramach Kolokwiów Antropologicznych organizowanych przez Polski Instytut Antropologii.

Abstrakt:
W wystąpieniu zarysuję obszar możliwych dróg poznania humanistycznego jako poznania związanego przede wszystkim z przed- i poza-tekstowym sposobem wytwarzania interpretacji. Pokażę jak etnografia po zwrocie tekstowym, kojarzonym głównie z orientacją semiotyczną, opisową i interpretacyjną, wraca do poznania bardziej źródłowego, bezpośredniego i przedtekstowego; jest to jednak też powrót do bardzo wymagających i niepewnych procedur poznania. Są one dopiero rozpoznawane , wydobywane i testowane, a ich powstanie ma miejsce na tle zwrotu ontologicznego, który dokonał się we współczesnej antropologii i jednocześnie zwrotu praktycznego i działaniowego obecnego szeroko naukach społecznych.

Powstająca w kierowanym przeze mnie zespole badawczym formuła etnografii twórczej i otwierającej, łącząca się m.in. z etnografią performatywną i antropologią sztuki może jednak zaproponować jeszcze inne, nowe języki i sposoby uchwytu dla tego co kulturowe. Będę się poruszał jednak tutaj po linii sposobów uchwytywania niuansów kulturowych, wzbogacania języków opisu, przełamywania poststrukturalistycznych pułapekk, a jednocześnie też - pułapek zwrotu praktycznego, które pojawiły się po latach dominacji interpretacji postsemiotycznych i poststrukturalnych. W ten sposób będę chciał zarysować możliwa drogę antropologii – jej swoisty „cykl rozwojowy” idący wzdłuż tzw. zwrotu ontologicznego i zwrotu działaniowego we współczesnej antropologii, przy czym szczególnie istotna będzie tu pozycja eksperymentu artystycznego jako sposobu wytwarzania nowej sceny poznania i sięgania w stronę nieprzewidywalnych sytuacji badawczych.

Czas: czwartek 10 listopada 2016 r., godz. 14.30
Miejsce: Collegium Historicum Novum (ul. Umultowska 89 D), sala im. Józefa Burszty.


20 września 2016

Pierwszy numer "Etnologiki"

Z radością publikujemy pierwszy numer studenckiego magazynu "Etnologika". W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych założono studencki periodyk pod tytułem „Magazyn Etno(logiczny)", jednak jego działalność wydawnicza nie trwała zbyt długo. W trakcie ostatnich piętnastu lat kolejni opiekunowie Studenckiego Koła Naukowego Etnologów wraz ze studentami podejmowali próby reaktywacji lub stworzenia nowego pisma, niestety bez większych rezultatów. Swoją nazwą pierwszy numer „Etnologiki“ nawiązuje bezpośrednio do swojego poprzednika. W niniejszym numerze znajdują się cztery artykuły opracowane na podstawie prac licencjackich absolwentek poznańskiej etnologii.

Zachęcamy do lektury!

Pierwszy numer do pobrania: http://etnologia.amu.edu.pl/images/aktualnosci/Etnologika_1.pdf

3 czerwca 2016

Wyniki VI edycji konkursu "Etnoartykuł"

Z małym poślizgiem publikujemy wyniki szóstej już edycji konkursu "Etnoartykuł". Serdecznie dziękujemy wszystkim studentom za nadesłane prace. W tym roku Jury postanowiło nie przyznawać nagrody ze względu na wyjątkowo wyrównany poziom nadesłanych artykułów. Jednocześnie zapraszamy do śledzenia naszego profilu na facebooku oraz udziału w kolejnych edycjach konkursu.