16 lutego 2013

Współczesna Azja z perspektywy młodego badacza

Właśnie ukazała się publikacja będąca pokłosiem zorganizowanej w maju 2012 roku konferencji naukowej "Współczesna Azja z perspektywy młodego badacza". Organizacją konferencji zajęła się Sekcja Azjatycka "Satya" naszego Studenckiego Koła Naukowego Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego. Redaktorem książki, noszącej ten sam tytuł co konferencja, jest mgr Mariusz Kania. Zapraszamy do lektury! :)

Książka do pobrania tutaj


Opis książki: Publikacja ta zawiera artykuły będące pokłosiem II Międzyuczelnianej Interdyscyplinarnej Konferencji "Współczesna Azja z perspektywy młodego badacza", która odbyła się dnia 31/05/2012 roku w Poznaniu. Została ona zorganizowana przez Sekcję Azjatycką „Satya” Studenckiego Koła Naukowego Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego, działającego przy Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Gdyby nie hegemoniczna nauka europejska, a w tym wypadku geografia trudno byłoby znaleźć wspólną płaszczyznę, która potrafiłaby taką różnorodność włączyć w jakąś całość jaką jest kontynent azjatycki. Tych kilka artykułów odnoszących się do tak odmiennych społeczności łączy jedno - pasja badawcza młodych ludzi ukierunkowana na ten obszar świata. W trakcie konferencji poruszone zostały tak odmienne tematy, z tak wielu perspektyw, że wydaje się być trudnym odnalezienie jakichkolwiek wątków wspólnych. Bynajmniej w przedstawionych w poniższej publikacji tekstach możemy odnaleźć przewijające się wątki narracji postkolonialnej, które w sposób krytyczny analizują współczesne zjawiska narracji tworzonych w odniesieniu do rozmaitych praktyk kulturowych. Warto wymienić tu chociażby kwestię krzyżowań w filipińskiej Pampandze, czy obraz mieszkańców Chin tworzony w literaturze i filmie euro - amerykańskim. Drugim wątkiem obecnym w kilku tekstach jest problem wytwarzania dyskursów dających podstawy do generowania tożsamości podmiotowej. W tej tematyce pojawiają się zagadnienia związane z tworzeniem izraelskości, a także ukazana jest rola dyskursów religijnych jak Buddyzm i Burchanizm z tej perspektywy. W tym kontekście ciekawie przedstawiona została analiza funkcjonowania imigrantów pochodzących m.in. z Europy, Ameryki Północnej i Australii w Chinach. Wszystkie artykuły są zapewne wycinkiem badań jakie podejmują młodzi badacze w swoich wymagających wyrzeczeń dociekaniach poznawczych, dlatego oczekiwać należy w przyszłości twórczego rozwinięcia przedstawionych tu zagadnień. 

ETNOLOG NA RYNKU PRACY

Studenckie Koło Naukowe Etnologów im. B. Piłsudskiego przy Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM zaprasza
do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

Etnolog na rynku pracy, 19 marca 2013 roku w Poznaniu

W czasie, gdy coraz częściej można przeczytać o zapaści gospodarczej i kryzysie, w tym
na rynku pracy, należy ponownie spojrzeć na relacje jakie zachodzą między nauką
i wykonywanym zawodem. Studia przestały funkcjonować jako niezależne instytuty badawcze już dawno temu. Obecnie zauważyć da się wręcz odwrócenie tego procesu. Pojawienie się nowych kierunków sponsorowanych, stypendia i obietnice pracy dla kształcących się
na określonej uczelni i na określonej specjalizacji, selekcjonowanie grantów badawczych – wszystko to sprawia, że nauka coraz bardziej uzależnia się od gospodarki. Jednocześnie widać wyraźny rozrost liczby kierunków humanistycznych, swoiste pączkowanie i kreowanie nowych trendów badawczych. W tym kontekście chcielibyśmy zadać pytanie o cel funkcjonowania kierunku, jakim jest etnologia. Proponujemy podejście do tej tematyki przez następujące obszary:
·         Czy rzeczywiście rynek pracy potrzebuje kilkuset absolwentów etnologii rocznie?
Na co komu tylu etnologów?
·         Czy etnologia jest tylko sposobem na życie i sposobem na odnalezienie swojego miejsca?
·         Jakie strategie powinien przyjąć student etnologii, by skutecznie zaplanować swoją karierę zawodową?
·         W jakich obszarach zawodowych etnolog może odnaleźć pracę?
·         Czy etnologia to tylko wiedza i teoria, czy też praktyczne umiejętności?
·         Jaka może wyglądać idealna polityka nauczania jednostki dydaktycznej oferującej etnologię jako kierunek?Do udziału w konferencji zapraszamy przede wszystkim STUDENTÓW I (lic), II (mgr) i III
(dr) stopnia studiów na kierunku ETNOLOGIA. Miło nam także będzie gościć ABSOLWENTÓW, wykonujących różne zawody i chcących się z nami podzielić swoimi refleksjami i doświadczeniami związanymi z poszukiwaniem pracy po ukończeniu studiów.
Listę zagadnień należy potraktować wstępnie. Referaty wykraczające poza zaproponowane obszary będą uwzględniane, a na podstawie zgłoszeń ustalona zostanie ilość paneli dyskusyjnych i ich bezpośrednia tematyka.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Publikacja pokonferencyjna nie jest planowana. Konferencja odbędzie się w Poznaniu (Collegium Historicum, ul. Święty Marcin 78)
Zgłoszenia (formularz poniżej) oraz pytania prosimy kierować do na adres e-mail: etnolognarynkupracy@gmail.com do dnia 5 marca 2012.

Sekretarz konferencji, Bartosz Wiśniewski

Konferencja: Ameryka w perspektywie nauk humanistycznych. Teorie badawcze, jako konstruowanie wyobrażeń na temat Nowego Świata.

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ma zaszczyt zaprosić na

I INTERDYSCYPLINARNĄ KONFERENCJĘ AMERYKANISTYCZNĄ W POZNANIU:

Nowy Świat w perspektywie nauk humanistycznych.
Teorie badawcze, jako konstruowanie wyobrażeń na temat Nowego Świata.

19-20 kwietnia 2013 r.

Miejsce konferencji:
Wydział Historyczny
Ul. Św. Marcin 78

Głównym tematem konferencji jest prezentacja oraz krytyczna ocena koncepcji badawczych opisujących i analizujących rzeczywistość społeczno-kulturową Nowego Świata. Interesuje nas zarówno wpływ wielkich teorii na badania amerykanistyczne jak i wpływ teorii powstałych na gruncie amerykanistyki na różne dziedziny wiedzy humanistycznej.
            Problemy poznawcze, przed którymi stawali badacze kontynentów amerykańskich, były ważne nie tylko dla tego obszaru. Oddziaływały także na rozwój całych dyscyplin oraz wpisywały się w szerszą debatę dotyczącą kryzysu wiedzy humanistycznej. Nowy Świat w swoim założenia miał być projektem europejskim. Konkwistadorzy przybyli na obszary obu Ameryk, aby rozszerzyć europejski ład społeczno-polityczny i swoje panowanie na nowych terenach. Dotyczyło to także sfery intelektualnej. Współcześnie zdajemy sobie już sprawę z tego, iż każda dyscyplina naukowa wpisana jest w makrostrukturalny porządek systemu społecznego, z którego się wywodzi i jest z nim funkcjonalnie powiązana, poprzez włączenie wartości, idei, modeli racjonalności w metodologiczne założenia i procedury. Rodzi to problem przekładalności wiedzy o kulturach oraz ograniczeń w postrzeganiu innych społeczeństw wynikających z nieświadomie przyjmowanych założeń etnocentrycznych.
Zważywszy na te trudności metodologiczne oraz biorąc pod uwagę historię obu Ameryk, a także współczesne zależności i procesy globalne, pragniemy przyjrzeć się z bliska teoriom naukowym opisującym Nowy Świat rozwijanym na polu nauk humanistycznych takich jak: antropologia kulturowa, archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, kulturoznawstwo, religioznawstwo.

Za centralne dla tematu konferencji uznajemy następujące zagadnienia:
- próby ukazania klasycznych teorii na tle kontekstu historycznego, w którym powstawały, ich krytyka oraz reinterpretacja;
- prezentacje najnowszych koncepcji naukowych odkrywających nowe możliwości w analizowaniu „dobrze znanych” zjawisk społeczno-kulturowych odnoszących się do przeszłości oraz współczesności „Nowego Świata”;
- sposoby włączania wiedzy (etno)historycznej oraz archeologicznej do analizy współczesnej sytuacji społeczno-kulturowej wybranych regionów Ameryk;
- rola danych empirycznych zdobywanych poprzez tzw. badania terenowe i trudności metodologiczne wynikające ze sposobów ich pozyskiwania.
- zwrócenie uwagi na rolę teorii naukowych (poszczególnych dziedzin) w konstruowaniu wyobrażeń o odmiennej rzeczywistości społeczno-kulturowej;
- uwikłanie określonych teorii naukowych w koniunkturę czasów, w jakich powstały. Przyczyny ich popularności lub wykluczenia.
- praktyczne przełożenie się teorii naukowych na konkretne działania zmierzające do oddziałania na rzeczywistość społeczno-kulturową (badani, badacze oraz organizacje rządowe i pozarządowe)

Informacje organizacyjne:
- brak opłaty konferencyjnej
- nie pokrywamy kosztów zak­wa­terowa­nia (w razie potrzeby służymy jed­nak pomocą w rez­erwacji nocle­gu)
- zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres mailowy: amerykanistyczna@gmail.com do 25 marca 2013 r.

Patronat naukowy:                       
Prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński

Organizatorzy:
Paweł Tomasz Chyc
Marcin Jacek Kozłowski                                                                                
Anna Przytomska 

Kontakt: amerykanistyczna@gmail.com7 lutego 2013

W imieniu Biura Karier UAM, Pracowni Integracji Społecznej PRZYSTAŃ KULTUR, SIETAR - Polska oraz Pracowni Psychologicznej TU chciałabym poinformować oraz serdecznie zaprosić wszystkich studentów, doktorantów oraz absolwentów poznańskich uczelni na SZOK (Szkolenia Otwartości Kulturowej).

Jest to cykl 5 bezpłatnych warsztatów międzykulturowych, który odbędzie się w dniach: 25.02.2013 r. - 01.03.2013 r. Informacje na temat miejsca spotkań warsztatowych, dokładnych terminów oraz treści szkoleń znajdują się w dokumentach, załączonych do niniejszej wiadomości.


Szczegółowe informacje na temat szkoleń znajdują się na stronie:

Z poważaniem,

Katarzyna Banaszak

VI Konferencja Naukowa WNS UŚ Regiones Mundi: Brazylia

Szanowni Państwo,

W imieniu społeczności akademickiej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mamy zaszczyt zaprosić pracowników naukowych, doktorantów i studentów do udziału w VI Konferencji Naukowej WNS UŚ Regiones Mundi: Brazylia, która odbędzie się w dniach 26-27 marca 2013 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Informacje dotyczące konferencji znajdą Państwo w treści zaproszenia oraz na stronie internetowejwww.brazil2013wns.us.edu.pl.

Zgłoszenia do udziału dokonuje się poprzez przesłanie w terminie do 3 marca 2013 r. karty zgłoszeniowej na adresbrazil2013wns@us.edu.pl.

DO POBRANIA:
Zaproszenie: http://brazil2013wns.us.edu.pl/KonferencjaWNS/Zaproszenie.pdf
Karta zgłoszenia: http://brazil2013wns.us.edu.pl/KonferencjaWNS/karta_zgloszenia.docx

Z chęcią odpowiemy na wszelkie nurtujące Państwa pytania.
Informacje na temat poprzednio zorganizowanej przez nas konferencji, która poświęcona była Chinom, znajdziecie Państwo pod adresem: www.madeinchina.us.edu.pl.
Mamy nadzieję na spotkanie w czasie konferencji!


Z poważaniem i pozdrowieniami

Komitet Organizacyjny VI Konferencji Naukowej WNS UŚ Regiones Mundi: Brazylia
mgr Agnieszka Kandzia        609 549 057
mgr Justyna Łapaj            691 697 386
mgr Tomasz Okraska           503 544 703
Katarzyna Napieracz          663 613 890
e-mail: brazil2013wns@us.edu.pl
www.brazil2013wns.us.edu.pl