5 kwietnia 2014

Relacja z VIII MKA 27-28.03.2014

Kiedy emocje po obu stronach, organizatorów i uczestników już opadły, zapraszamy do przeczytania relacji z VIII MKA, która odbyła się w tym roku w Poznaniu.


Dla krótkiego przypomnienia: Międzyuczelniana Konferencja Antropologiczna zapoczątkowana została osiem lat temu tutaj, w Poznaniu. Jak pisze Karolina Koziura, organizatorka pierwszej edycji MKA: 
"w najśmielszych snach nie przewidywaliśmy, że nasze małe wydarzenie przerodzi się w serię i w tym roku konferencja doczeka się już swojej ósmej edycji. Co więcej, chyba w tych jeszcze śmielszych snach, nie wyobrażaliśmy sobie że konferencja wróci kiedyś do Poznania – co oznaczałoby, że zatoczy ona koło i gościć będzie we wszystkich Instytutach Etnologii w kraju."*
Tak się jednak stało i pod koniec marca, w dniach 27-28, mogliśmy gościć w naszych progach studentów etnologii, socjologii, archeologii czy architektury krajobrazu. Jednym bowiem z priorytetów, które od początku przyświecają tej konferencji, jest jej interdyscyplinarność. W tym roku również staraliśmy się go zrealizować. 
Tematem przewodnim tegorocznej edycji była lokalność w jej teoretycznych i praktycznych aspektach. Poprosiliśmy uczestników, aby rozpatrzyli pod tym kątem prowadzone przez siebie badania i, trzeba przyznać, nie zwiedliśmy się. Prelegenci zaprezentowali szerokie spektrum ujęć problemu, od ściśle lokalnego, glokalnego po lokalne w wymiarze ponadprzestrzennym. Odpowiadali na pytania i stawiali nowe. Na niektóre z nich nawet wspólnie nie udało nam się znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Ale po kolei.