23 października 2014

Nowy rok akademicki 2014/2015

Wraz z nowym rokiem akademickim nadeszły znaczące zmiany w naszym Kole. Podczas pierwszego zebrania, które odbyło się 14 października, na którym podsumowaliśmy naszą działalność w roku akademickim 2013/2014, odbyły się również wybory nowego zarządu. Na drodze głosowania obrano następujące osoby:


PRZEWODNICZĄCA
 Marta Rudnicka

WICEPRZEWODNICZĄCA
Agata Stasik

SEKRETARZ
Krystyna Lewińska


Przedyskutowaliśmy też kierunki działalności Koła w bieżącym roku w tym możliwość przywrócenia sekcji, zajęcia warsztatowe, klub dyskusyjny, spotkania, wystawy i konkursy. O wszystkich szczegółach kolejnych wydarzeń będziemy informować na bieżąco na fanpage'u Koła (link po lewej).