VIII MKA

VIII Międzyuczelniana Konferencja Antropologiczna
Lokalność - teoria i praktyka
Poznań, 27-28 marca 2014

FORMULARZE DO POBRANIA

ZGŁOSZENIE BEZ REFERATU

ZGŁOSZENIE Z REFERATEM

INFORMACJE O KONFERENCJIPatronaty………………………………………………………………………………………………

PROGRAM KONFERENCJI………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………


Z przyjemnością pragniemy poinformować, że kolejnym patronem naszej konferencji jest 
magazyn antropologiczny "Barbarzyńca".
"Barbarzyńca powstaje w Krakowie w środowisku studentów, magistrówi doktorantów InstytutuEtnologii i Antroplogii Kulturowej UJ od roku 1999. Jego wydawcą jest krakowskie Stowarzyszenie Antropologiczne "Archipelagi Kultury" ………………………………………………………………………………………………

PLAKAT VIII MIĘDZYUCZELNIANEJ KONFERENCJI ANTROPOLOGICZNEJ

proj. Agnieszka Kurasińska


………………………………………………………………………………………………

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że patronat nad VIII MKA w Poznaniu
objął Kurier AkademickiKurier Akademicki to program telewizyjny poświęcony życiu akademickiemu Poznania, 
tworzony przez studentów UAM.

………………………………………………………………………………………………
Oto najnowsze informacje dotyczące organizowanej przez nasze Koło VIII Międzyuczelnianej Konferencji Antropologicznej. Zachęcamy do przyłączenia się do wydarzenia na naszym fejsbukowym fanpage'u, tam będą pojawiały się najnowsze wiadomości KLIK

Już wiemy, że I dzień konferencji odbędzie się w świetnym miejscu - oddziale poznańskiego Muzeum Archeologicznego, Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci


Źródło

To nowoczesne centrum multimedialne zlokalizowane na Ostrowie Tumskim, w samym sercu piastowskiego Poznania. Sprawuje pieczę nad odsłoniętymi wałami z X wieku, które broniły dostępu do pierwotnego grodziska z czasów Mieszka I


Drugi dzień konferencji będzie miał miejsce w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej, znajdującym się w centrum Poznania, przy ulicy Św. Marcin 78.………………………………………………………………………………………………


Celem konferencji jest okazja do spotkania się wszystkich tych, dla których badania terenowe są ważne. Spotkanie ma służyć wymianie doświadczeń w tym zakresie oraz umożliwić wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z różnorodnymi praktykami i metodami badawczymi dotyczącymi zagadnienia lokalności. Podobnie jak podczas wcześniejszych edycji, formuła konferencji zakłada prezentację jak najszerszego spektrum zainteresowań referentów oraz wymianę jak najbardziej zróżnicowanych doświadczeń badawczych dotyczących zarówno teoretycznej, jak i praktycznej strony badań nad lokalnością.

W referatach proponujemy poruszyć następujące zagadnienia: 
  • konfrontacja antropologa z lokalnością oraz problemy z adaptacją badacza w terenie
  • wiedza deklaratywna a wiedza niedeklaratywna w badaniach nad lokalnością
  • antropologia „u siebie” i problemy z nią związane
  • lokalność a antropologia zaangażowana 
  • identyfikacja antropologa: problemy z tożsamością badacza w środowisku lokalnym oraz z fraternizacją
  • metodologia badań nad lokalnością
  • lokalność jako przedmiot działań marketingowych, ekonomicznych i rynkowych
  • funkcjonowanie społeczności lokalnych – działania globalne i glokalne.
Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji z referatem (na załączonym formularzu nr 1) prosimy przesyłać do 1 lutego 2014 r. na adres mkateren2014@gmail.com. Osoby, których zgłoszenia zostaną zakwalifikowane na konferencję, będą o tym poinformowane do dnia 15 lutego 2014 r.

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji bez referatu (na załączonym formularzu nr 2) prosimy przesyłać do 1 marca 2014 r. na adres mkateren2014@gmail.com.

Udział w konferencji jest bezpłatny, oferujemy pomoc w znalezieniu noclegów.

Formularze do pobrania na stronie Instytutu Etnologii KLIK

Patronat nad naszą konferencją obejmie: poznański oddział PTL, Instytut im. Oskara Kolberga oraz Życie Uniwersyteckie.

………………………………………………………………………………………………


Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że nasze Koło Naukowe zaangażowało się w organizację VIII Międzyuczelnianej Konferencji Antropologicznej. Odbędzie się ona tu, w Poznaniu, 
w dniach 27-28 marca 2014 roku.

Zachęcamy do śledzenia postępów w przygotowaniach na blogu 
i fanpage'u Koła.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz